SPI (Inte i riksdagen)

SPI står för Sveriges Pensionärers Intresseparti. Det är ett parti som inte kan placeras in på höger-vänsterskalan utan står fritt att i varje enskild fråga ta ställning för den åsikt och mening som partiet anser bäst gagna medborgarna.

I den praktiska politiken innebär det att partiet måste vara berett att förhandla och samverka med andra partier för att få genomslag för sina idéer.

Frågor som SPI:s arbetar för är bl.a. lag mot åldersdiskriminering, bättre ordning och reda i skolan, ny folkomrösning om kärnkraften, bättre villkor för småföretagare, krav på svenskkunskaper innan medborgarskap i Sverige ges, sänkt spritskatt, lägre skatt för låginkomsttagare, mer resurser till rättsväsendet och fler närpoliser. Vidare skall straff för rattonykterhet bli högre.

SPI poängterar att hederlighet, ärlighet och oegennytta ska vara självklara drivfjädrar för dem som vill arbeta politiskt. SPI bör vara det naturliga partiet för människor som tröttnat på det politiska pampväldet och maktmissbruket. Partiets medlemmar har ingen politisk karriärstege att vara rädd om och kan knappast misstänkliggöras för att arbeta för egen vinning eller reträttplatser

Fakta om SPI

SPI bildades 1987 i Malmö och har idag avdelningar i cirka 70 kommuner.Partiet är representerat i kommunfullmäktige i cirka 40 kommuner och några landsting. SPI är därmed det största partiet utanför riksdagen.

I flera kommuner har partiet sedan mitten av 90-talet en stark representation.En femtedel av valmanskåren är idag pensionärer men denna grupp är nästan inte alls representerad i riksdagen.

Partiets målsättning är givetvis att komma in i riksdagen – det är där alla viktiga frågor avgörs och utan riksdagsrepresentation är möjligheterna att påverka begränsade. Ofta uppfattas SPI som ett parti för endast pensionärer – detta stämmer inte. Partiets styrka är förvisso 1000-tals engagerade, erfarna och kompetenta ”grå pantrar” – men vi vänder oss till alla medborgare.

Partiordförarande är: Göran Dandelo

E-postgoran.dandelo@spi-valfarden.se

Hemsida: http://spi-valfarden.se

SPI