Feministiskt initiativ (FI) (Inte i riksdagen)

Feministiskt initiativFeministiskt initiativ har i sin politik utgångspunkt i kvinnors vardag, verklighet, erfarenhet, kunskap och ekonomi. Kvinnor diskrimineras på livets alla arenor och därför måste en politisk helhet formuleras. Feministiskt initiativ fortsätter den kamp och det arbete som kvinnor under väldigt lång tid utfört för att förbättra sina liv. Ett envist arbete som fortfarande pågår i hem, på arbetsplatser, på gator och torg, i skolor, i litteraturen, i musiken, på teatern och i media. Feministiskt Initiativ sätter de feministiska frågorna högst upp på den politiska dagordningen.

Detta parti vänder sig till kvinnor som vill avskaffa den patriarkala ordningen och till de män som solidariserar sig med FI i denna kamp.

Målet för en feministisk politik är ett samhälle där alla människor kan utveckla sin fulla potential i ett jämlikt samspel med andra – oberoende av kön, ålder, funktionshinder, sexualitet eller hudfärg/etnisk tillhörighet.

Partiet hade tidigare två partiledare. Sedan 2021 är Teysir Subhi partiledare.

Hemsidawww.feministisktinitiativ.se


Tidigare partiledare:

Gudrun Schyman och Victoria Kawesa

Läs mer på: www.schyman.se

Feministiskt initiativ