3. Övriga partier

Övriga partier i Sverige är svåra att lista. De förändras hela tiden. Här hittar du namn på och länkar till några övriga politiska partier – partier som inte finns i riksdagen. Observera att de skiljer i storlek och att de också arbetar med politik i varierande utsträckning. En del finns kanske bara på pappret, eller på Internet? En del av dessa småpartier kommer och går. En del uppstår i olika namn över tid. Några är mer stabila och finns kvar över tid.

Verkar det rörigt? Ja, kanske, men att det finns många små partier visar faktiskt att demokratin fungerar och ger möjlighet till att släppa fram olika åsikter.

Vi har inte gjort någon kontroll på om partierna är registrerade eller ej – utan presenterar dessa övriga partier helt förutsättningslöst.

Saknar du något parti? Hör gärna av dig till oss!


Alternativ för Sverige (AfS)https://alternativforsverige.se Gör Sverige svenskt igen. Lag och ordning. Makten till folket.

Direktdemokraterna (fd Aktiv demokrati) –  http://direktdemokraterna.se  (opolitiskt parti som bygger på att vi alla kan vara med och rösta i alla frågor via t.ex. Internet)

Enhet (ENH) – http://enhet.se  (politik på människan och naturens villkor. Existenslinjen. Medborgarlön) Läs också här

Gula partiet –  http://gulapartiet.se (för alla som är trötta på dagens politiker och den förda politiken. Säte i Malmö)

Hälsopartiet för ett bättre liv – http://halsopartiet.se Frihet att kunna resa, arbeta och mötas utan påtryckningar. Förbjud vaccinationspass som strider mot mänskliga rättigheter! Mindre gifter i Sverige

Klassiskt liberala partiet (KLP) – www.liberalapartiet.se   Platt skatt ersätter skatter på arbete och moms, avskaffa LAS och MBL

Knapptryckarnahttps://knapptryckarna.se – Folket ska rösta om samma frågor som i riktdagen. Folkets får forma samhället.

Kommunistiska Partiet –  www.kommunistiskapartiet.org (f.d. KPML(r))

Kristna värdepartiet (KVP) för ett tryggare Sverige – http://www.kristnavardepartiet.se Är emot abort – avknoppning från KD?

Landsbygdspartiet Oberoende (LBPO) – http://www.landsbygdspartiet.org  (En levande och välmående landsbygd)

Liberala partiet – se Klassiskt liberala partiet ovan

Medborgarresanhttps://citizenwell.se Det är viktigt med en beskrivning av nuvarande problem och brister. Fokus på vad som kan uppnås. Välmåendet för människor och allt levande är i fokus.

Medborgerlig samling – https://www.medborgerligsamling.se  (Ett blågrönt parti. Blått för borgerlig och grönt för ett hållbart samhälle)

MoD – https://partietmod.se  Ett tvärpolitiskt parti som står upp för mänskliga rättigheter och demokrati. Nej till tvång, sluta diskriminera ovaccinerade, stoppa censuren

Nya partiet – http://npnyapartiet.wordpress.com Facklig kamp, bekämpa rasismen, bygg fler bostäder och upprusta miljonprogrammen, ut ur EU, ökad jämställdhet

Ond kyckling partiethttp://denondakycklingen.info Nytt parti

Partiet de fria (PDF) – http://www.defria.se (Staten ska tjäna medborgarna – inte tvärtom. Ut ur EU, Partiet De Fria vill stärka den enskilde individens rättigheter och införa absoluta rättigheter som aldrig kan köras över av stat och storföretag. Detta i samband med folkliga omröstningar i de frågor folket själva anser vara behjärtansvärda)

Piratpartiet  –  www.piratpartiet.se  (Startades från början för att det fanns människor som vill se till att nedladdning av film & musik skall bli laglig. Diskussioner om att regeringen ska inte få spionera på människors privatliv om de inte är säkra på om brott har begåtts har därefter uppstått)

Rikshushållarna  –    Skatter är onödiga och olagliga. En riksdagar ska sköta utbetalning av grundlön till alla medborgare.

Rättvisepartiet Socialisterna (RS)www.socialisterna.org Är för en aktiv kamp, är för strejker

Skånepartiet  –  www.skanepartiet.org  Är för ett fritt Skåne

Sveriges kommunistiska parti (SKP)  –  www.skp.se


Resultat från riksdagsvalet för småpartierna 2014:

ÖvrigaPartier


Några partier som förefaller ha försvunnit:

Obs! Dessa partier är inte längre aktiva.

Borgerlig framtid – Har bytt namn till Medborgerlig samling – se nedan.

Djurens parti (DjuP) –  För ett samhälle som inkluderar alla kännande individer

Etanolpartiet – Ville satsa på etanol som framtidens fordonsbränsle

Filosofiskt initiativ – 

Framstegspartiet – Parti som bildades av kritiska sverigedemokrater som ansåg att SD frångått sin nationalistiska ideologi

Fredsdemokraterna –  fredsdemokrat.se  Kärlek för alla hat mot ingen

Gröna partiet –  Ett visionärt idéparti som utgår från en grön systemkritisk samhällsanalys.

Junilistan – http://junilistan.se

Nordisk Union  – ville slå samman Sverige, Norge och Danmark

Sortitiondemokraterna – http://sortitiondemokraterna.se  (Byt riksdagsledamöterna mot ett slumpmässigt representativt urval i ett nytt folkparlament – genom att lotta in människor) Deltar ej i valet 2014

SPI Välfärden (SPI) – Sveriges pensionärers intresseparti

Svenskarnas parti (SVP) –  https://www.svenskarnasparti.se  (Stopp för massinvandringen)

Vägvalet  (VägV)–  (Folkomrösta om trängselskatten, bygg inte Västlänken i Göteborg. Säte: Göteborg)