Misstroendeförklaring

Såhär fungerar det:

  • Riksdagen kan tvinga regeringen eller en minister att avgå genom att göra en misstroendeförklaring.
  • Minst 35 ledamöter måste föreslå att riksdagen ska rösta om att göra en misstroendeförklaring för att omröstningen ska bli av.
  • Minst 175 av de 349 ledamöterna måste rösta ja till förslaget för att riksdagen ska förklara sitt misstroende.
  • Om riksdagen inte har förtroende för statsministern måste hela regeringen avgå eller utlysa extraval.
  • Om riksdagen inte har förtroende för en minister måste ministern avgå.
  • Riksdagen har röstat om misstroendeförklaring sju gånger hittills, utan att det har gått igenom. Två gånger har själva hotet om en misstroendevotum lett till att en regering respektive en minister avgått.

Källa: Riksdagen


Foto: Wikipedia.se

Vad händer efter en misstroendeförklaring?

Alternativ 1
Huvudregeln är att om riksdagen inte har förtroende för en minister (eller en hel regering) måste ministern/regeringen avgå. Om det finns en majoritet i riksdagen som röstar för ett misstroende så tvingas ministern/regeringen att avgå. Detta sker efter en gemensam omröstning i riskdagen.

Alternativ 2
När det handlar om misstroende mot en minister: Ibland väljer statsministern att själv avskeda när misstroende riktas mot en minister. Detta sker då normalt innan misstroendeomröstning genomförs i riksdagen. Självklart kan en ministern på egen hand välja att avgå när han/hon utsätts för en misstroendeförklaring.

Alternativ 3
I vissa fall, när något allvarligt inträffat som kraftigt rubbat förtroendet för ministrar eller regering, kan det bli aktuellt för hela regeringen att avgå.

Obs! När det handlar om misstroende mot en viss minister är det oftast statsministern som styr vilken taktik han/hon ska ha. Om statsministern inte alls agerar så kommer huvudregeln (alt 1) att inträffa. Då är det upp till riksdagen vad som sker. Finns det ingen majoritet för misstroendet i riksdagen så sitter ministrern kvar. Finns det en majoritet som väcker misstroende så får ministern lämna sin position.

När det handlar om misstroende mot hela regeringen eller mot statsministern är situationen en annan. Då har statsministern inte lika mycket manöverutrymme utan riksdagens omröstning avgör.


Läs mer om hur riksdagen kontrollerar hur regering och myndigheter sköter sina arbetsuppgifter. Detta är viktiga frågor för att det politiska styret i Sverige ska fungera. Det är en viktigt uppgift politikerna i riskdagen har.

http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagens-uppgifter/kontrollerar-regeringen/