Socialdemokraterna (S)

Socialdemokraterna är ursprungligen ett arbetarparti. Idag talas om att partiets grundläggande värderingar är frihet, jämlikhet och solidaritet. En viktig aspekt för (S) är den tydliga skiljelinjen mellan kapitalism och marknadsekonomi, där marknaden hela tiden underordnas demokratin och demokratins spelregler.

Socialdemokraterna regerade fram till valet 2006 med stöd av vänsterpartiet och ibland miljöpartiet. Att stödet för socialdemokratin minskade gjorde att det krävdes en förankring hos samarbetspartierna för att kunna driva igenom beslut i riksdagen.

I valet 2006 förlorade socialdemokraterna en hel del röster (under ledning av Göran Persson) och den borgerliga alliansen tog över styret av Sverige.

I valet 2010 tappade socialdemokraterna en del röster och hade då ca 30% vilket innebar att de efter valet 2010 var ungefär lika stora som moderaterna.

I valet 2014 fick socialdemokraterna ca 31% av rösterna och var då det största partiet i Sverige. Eftersom Alliansen förlorade sin majoritet fick Stefan Löfven i uppdrag att bilda regering vilket han gjorde tillsammans med miljöpartiet. Socialdemokraterna blev då ett regeringsparti.

I valet 2018 fick socialdemokraterna 28,3% och var fortfarande det största partiet i Sverige. Efter viss osäkerhet efter valet fortsatte socialdemokraterna att regera tillsammans med miljöpartiet och med stöd av liberalerna och centerpartiet.

Partiledare (2021- ) & Statsminister (2021- )
Magdalena Anderssonsocialdemokraterna
Utbildning: Civilekonom
Född: 1957
Bor: Nacka
Familj: Gift, 2 barn
Riksdagsledamot: är inte invald i riksdagen
Partiordförande sedan 2021
E-post: 
info@sap.se

Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål.

Rösta på socialdemokraterna om du:

– vill att Socialdemokraterna ska ta över regeringsmakten i Sverige.
– tror på solidaritet
– tycker att alla människor ska behandlas lika


Tidigare partiledare

Partiledare (2012-21 ) & Statsminister (2014-21 )
Stefan Löfvensocialdemokraterna
Utbildning: 2-årigt gymnasium + svetsare
Född: 1957
Bor: Stockholm
Familj: Hustru Ulla
Riksdagsledamot: är inte invald i riksdagen
Partiordförande sedan 2012