Sjukvårdspartiet (SVP) (Inte i riksdagen)

Ett centralt Sjukvårdsparti (SVP) har ställt upp i riksdagsvalet. Det är ett tvärpolitiskt enfrågeparti utan några bindningar på en vänster-höger skala. De ser den svenska hälso- och sjukvården som en av de allra viktigaste välfärdsfrågorna.

Idag har patienter svårt att komma i kontakt med sjukhus, de hänvisas runt och får vänta, samtidigt som deras tillstånd förvärras. I takt med ökad centralisering berövas de dessutom mer och mer kontakten med sina anhöriga, som inte kan resa för att vara vid sina käras sida. Övergivenhet och förvirring blandas med bristande tillit. Förutsättningarna för ett gott omhändertagande försvinner allt mer. Samtidigt ökar pressen på de vårdanställda. Nedläggningar leder till att sjuka transporteras mellan kvarvarande enheter.

Därför har det bildats sjukvårdspartier runt omkring i Sverige. Denna politik behövs även på den nationella nivån. Ännu har partiet inte varit framgångsrika på nationell nivå.  Sjukvårdspartiet vill skapa en väl fungerande, resursstark hälso- och sjukvård i Sverige.

Partiets slogan är: ”Ett Ovanligt parti för Vanliga människor!”.

Idag finns Sjukvårdsparti representerat i olika delar av Sverige. Alla kämpar de för en tillgänglig, decentraliserad och kvalitativt högklassig sjukvård. Det betyder att Sjukvårdspartiet framförallt är representerat lokalt i kommuner och landsting. På flera håll är de väl etablerade och delaktiga i det politiska arbetet i kommun och landsting.

Här kommer länkar till några av dessa:

Norrbotten

Ordförande: Kenneth Backgård

E-post: kenneth.backgard@egonet.se

Hemsidawww.sjukvardspartiet.nu


Västernorrland

Hemsida: http://www.sjukvardspartiet.se

Citat från hemsidan:

“En bättre vård är möjlig.”

“Ett ovanligt parti för vanliga människor”


Värmland – SIV

Hemsida: http://www.siv.nu

Citat från hemsidan:

“Målet är att Värmland ska vara en trygg och bra del av Sverige att leva, bo och verka i för alla invånare. God sjukvård – allas rätt till hälsa i hela Värmland.”


Västra Götaland

Hemsida: http://www.sjukvardspartiet-vg.se

Citat från hemsidan:

“Mindre pengar till byråkratin,
mer pengar till sjukvården!
Hela Västra Götaland skall leva!
Lika vård till alla!”


Gävleborg – SVP

Hemsida: http://www.svp-gavleborg.se

Citat från hemsidan:

“Sjukvårdspartiet Gävleborg arbetar utifrån ett patient/medborgarperspektiv i Landstinget Gävleborg och i andra sammanhang där vi är politiskt verksamma. Den bästa sjukvården, nära och lättillgänglig för dig och alla andra som bor och verkar i Gävleborgs län.”


 Bollnäs – SVP

Hemsida: http://www.sjukvardspartietbollnas.se

Citat från hemsidan:

“Sjukvårdspartiet Bollnäs är ett tvärpolitiskt och sakfrågeparti, utan bindningar på den klassiska höger/vänster skalan och vi har regnbågens alla färger.”


Dalarna

Hemsida: http://www.dalarnassjukvardsparti.se

Citat från hemsidan:
“Vi sätter patienten i centrum”
Dalarnas Sjukvårdsparti arbetar för att den nära sjukvården ska utvecklas till nytta för medborgarna och att hälso- och sjukvården prioriteras i landstingets verksamhet.