Övriga partier (Inte i riksdagen)

Övriga partier i Sverige är svåra att lista. De förändras hela tiden. Här hittar du namn på och länkar till några övriga politiska partier. Observera att de skiljer i storlek och att de också arbetar med politik i varierande utsträckning. En del finns kanske bara på pappret, eller på Internet? En del av dessa partier kommer och går. En del uppstår i olika namn över tid. Några är mer stabila och finns kvar över tid.

Verkar det rörigt? Ja, kanske, men att det finns många små partier visar faktiskt att demokratin fungerar och ger möjlighet till att släppa fram olika åsikter.

Vi har inte gjort någon kontroll på om partierna är registrerade eller ej – utan presenterar dessa övriga partier helt förutsättningslöst.

Saknar du något parti? Hör gärna av dig till oss!

Borgerlig framtid – http://www.borgerligframtid.se (driver en blågrön politik för ett tryggare, mer hållbart och mer jämställt samhälle)

Direktdemokraterna (fd Aktiv demokrati) –  http://direktdemokraterna.se  (opolitiskt parti som bygger på att vi alla kan vara med och rösta i alla frågor via t.ex. Internet)

Djurens parti (DjuP) – http://www.djurensparti.se  (För ett samhälle som inkluderar alla kännande individer)

Enhet (ENH) – http://enhet.se  (politik på människan och naturens villkor. Existenslinjen. Medborgarlön) Läs också här

Framstegspartiet – http://framstegspartiet.se (parti som bildats av kritiska sverigedemokrater som anser att SD frångått sin nationalistiska ideologi)

Gröna partiet – http://www.grona-partiet.se   Ett visionärt idéparti som utgår från en grön systemkritisk samhällsanalys.

Gula partiet –  http://gulapartiet.se (för alla som är trötta på dagens politiker och den förda politiken. Säte i Malmö)

Hälsopartiet – http://halsopartiet.se (mindre gifter i Sverige, förbjud fallskärmar, inför beslutande folkomröstningar mm)

Klassiskt liberala partiet (KLP)– se Liberala Partiet nedan

Kommunistiska Partiet –  www.kommunistiskapartiet.org (f.d. KPML(r))

Kristna värdepartiet (KrVp) – http://www.kristnavardepartiet.se (är emot abort – avknoppning från KD?)

Landsbygdspartiet Oberoende (LBPO) – http://www.landsbygdspartiet.org  (En levande och välmående landsbygd)

Liberala partietwww.liberalapartiet.se   (Platt skatt ersätter skatter på arbete och moms, avskaffa LAS och MBL)

Medborgerlig samling – https://www.medborgerligsamling.se  (Ett blågrönt parti. Blått för borgerlig och grönt för ett hållbart samhälle)

Nordisk Union  –  www.nordiskunion.nu  (vill slå samman Sverige, Norge och Danmark)

Nya partiet – http://npnyapartiet.wordpress.com (Facklig kamp, bekämpa rasismen, bygg fler bostäder och upprusta miljonprogrammen, ut ur EU, ökad jämställdhet)

Partiet de fria (PDF) – http://www.defria.se (Staten ska tjäna medborgarna – inte tvärtom. Ut ur EU, Partiet De Fria vill stärka den enskilde individens rättigheter och införa absoluta rättigheter som aldrig kan köras över av stat och storföretag. Detta i samband med folkliga omröstningar i de frågor folket själva anser vara behjärtansvärda)

Piratpartiet  –  www.piratpartiet.se  (Startades från början för att det fanns människor som vill se till att nedladdning av film & musik skall bli laglig. Diskussioner om att regeringen ska inte få spionera på människors privatliv om de inte är säkra på om brott har begåtts har därefter uppstått)

Rikshushållarna  –    (fick 17 röster i valet 2002, 3 röster 2010)

Rättvisepartiet Socialisterna (RS)www.socialisterna.org (är för en aktiv kamp, är för strejker)

Skånepartiet  –  www.skanepartiet.org  (är för ett fritt Skåne)

SPI Välfärden (SPI) – http://spi-valfarden.se 

Svenskarnas parti (SVP) –  https://www.svenskarnasparti.se  (Stopp för massinvandringen)

Sveriges kommunistiska parti (SKP)  –  www.skp.se

Vägvalet  (VägV)http://www.vagvaletgbg.se  (Folkomrösta om trängselskatten, bygg inte Västlänken i Göteborg. Säte: Göteborg)


Resultat för småpartierna:

ÖvrigaPartier

Resultat från riksdagsvalet 2014 – småpartier – se ovan.


Några partier som förefaller ha försvunnit:

Etanolpartiet – http://www.etanolpartiet.se (Vill satsa på etanol som framtidens fordonsbränsle) Finns de kvar?

Filosofiskt initiativ – http://filo.nu

Fredsdemokraterna –  http://www.fredsdemokrat.se  (Kärlek för alla hat mot ingen)

Junilistan – http://junilistan.se

Sortitiondemokraterna – http://sortitiondemokraterna.se  (Byt riksdagsledamöterna mot ett slumpmässigt representativt urval i ett nytt folkparlament – genom att lotta in människor) Deltar ej i valet 2014