Valresultat 2014

Valresultat 2014? Ja, trots att många anser att Alliansen lyckats väl med den ekonomiska politiken i förhållande till många andra länder i Europa under de senaste åren, så förlorade de riksdagsvalet 2014.  Det ser nu ut att bli ett parlamentariska besvärligt läge framöver. Stefan Löfven (s) kommer antagligen vara den som får uppdraget att bilda en ny regering.

Fredrik Reinfeldt (m) meddelade på valdagens kväll att han lämnar in regeringens avskedsansökan. Han meddelade också att han kommer att avgå som moderaternas partiledare till våren.

Stefan Löfven (s) uttalade på söndagskvällen att han är beredd att bilda regering. Han ska inleda samtal med Miljöpartiet. Kommer dessa båda partier att tillsammans kunna bilda en minoritetsregering? Stefan Löfven stängde under sitt tal dörren till SD och sa att han inte skulle se dem som vågmästare. I nuläget ser de ut att bli det. Så har svenska folket röstat. Men, skulle S bilda regering tillsammans med M så blir situationen en annan. Men kanske är det mindre sannolikt? Ett väldigt osäkert läge.
Valresultat 2014:  Det ser ut att bli ett parlamentariska besvärligt läge framöver. Fredrik Reinfeldt (m) meddelade att han lämnar in regeringens avskedsansökan. Stefan Löfven (s) får bollen och kommer att vara den som bildar en ny regering.

Stefan Löfven (s) uttalade på söndagskvällen att han är beredd att bilda regering. Han ska inleda samtal med Miljöpartiet. Kommer dessa båda partier att tillsammans kunna bilda en minoritetsregering? Valresultatet för 2014 ser väldigt osäkert ut. Det är en rörig situation med ingen självklar lösning. Nu återstår för Stefan Löfven att visa handlingskraft och ta tag i situationen för att lösa den på bästa möjliga sätt – för landet och för oss medborgare. Den mest stabila politiska lösningen vore att S och M regerar tillsammans. Men… det är kanske mindre sannolikt…

Formellt: Avgående statsminister (Fredrik Reinfeldt) lämnar först in regeringens avskedsansökan. Talmannen kommer därefter så snabbt som möjligt att utse en ny statsminister (sannolikt Stefan Löfven) som får i uppdrag att lägga fram förslag till ny regering. Innan talmannen gör det krävs ett förarbete. Särskilt när den politiska situationen är komplicerad överlägger talmannen noggrant med partiföreträdare för de respektive partierna för att hitta bästa möjliga lösning. En sondering sker just nu. Talmanspresidiet (bestående av representanter för de 4 största partierna i föregående val) När nya statsministerns (Stefan Löfvens?) förslag till regering läggs fram ska detta sedan godkännas av riksdagen. Först då är en ny regering bildad.

Röster:

Röster 2014

Övriga partier:

ÖvrigaPartier

(Källa: www.val.se)

Kl 00:28 såg valresultat 2014 ut enligt följande (siffrorna var inte definitiva):

Valresultat 2014

 

VÄNSTERBLOCKET (159 mandat)
Vänsterpartiet 5,7 %
Socialdemokraterna 31,2%
Miljöpartiet 6,8%

HÖGERBLOCKET (142 mandat)
Centerpartiet 6,1%
Kristdemokraterna 4,6%
Folkpartiet 5,4%
Moderaterna 23,2%

Sverigedemokraterna 12,9% (48 mandat)

Fi 3,1% (0 mandat)
Övriga partier 0,9% (0 mandat)

Riksdagsvalet 2014

 

Kommer alla tre partierna till vänster att regera ihop? 

valresultat 2014

 

Fi kommer inte över 4%-spärren…. Men de fick mer än 3% och gick kraftigt fram i förhållande till föregående val….

talespersoner Fi

 

Högerblocket – moderaterna backar, centern går framåt. Totalt ser de ut att ha tappat sedan förra valet. Fredrik Reinfeldt kommer att avgå.

right

 

Sverigedemokraterna ser ut att öka. De ser ut att bli tredje största partiet i Sverige . Även tidigare har de varit vågmästare men nu får de betydligt fler representanter i riksdagen än tidigare. Vad innebär det? Hur stort inflytande kommer de att få?

SD

 

Valresultat 2014 – Mer information kommer inom kort….