Enhet (Inte i riksdagen)

Enhet är det politiska valet för människor som vill ha en förändring till ett mer medmänskligt samhälle. De består av människor som vill ha en genomgripande förändring av det politiska och ekonomiska systemet och därigenom medverka till ett hållbart samhälle på människans och naturens villkor.

Enhet tror på ett fredligt samhälle med utgångspunkt i alla människors lika värde. Ett samhälle där varje människa har samma rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda. De tror att ett fredligt, blomstrande och hållbart samhälle börjar inom varje människa. De tror att vi genom att tillgodose varje människas existentiella behov också skapar förutsättningar för en rik gemenskap människor emellan och ett starkt samarbete för samhällets högsta goda. En trygg människa är en rik människa.Enhet driver frågan om basinkomst som ger en ekonomisk grundtrygghet för alla och som också ersätter dagens bidragssystem och skapar kreativitet, trygghet och frihet.

Mer friskvård, mindre sjukvård. Enhet vill prioritera all mänsklig omsorg, såsom vård, barnomsorg, handikapp- och äldreomsorg. Vård ska bedrivas med en helhetssyn på människan, med en djupgående förståelse även för psykosociala faktorer. Enhet vill utöka den enskildes valmöjligheter när det gäller vård, både utförare och vårdformer och oavsett om det gäller skol-, komplementär- eller alternativmedicin. Enhet menar även att läkemedelsindustrin behöver granskas.

Enhet är ett av få politiska partier som har uttalade visioner.

 • Vision om Frihet
 • Vision om Fred
 • Vision om Gemenskap
 • Vision om Välfärd
 • Vision om Livskvalitet
 • Vision om Närhet
 • Vision om Meningsfullhet
 • Vision om Hälsa
 • Vision om Lärande
 • Vision om Kärlek
 • Vision om Trygghet
 • Vision om Ekologi
 • Vision om Harmoni
 • Vision om Likaberättigande
 • Vision om Ledarskap
 • Vision om Enhet

Läs mer om deras visioner HÄR

Enhet arbetar för att komma in i riksdagen. Enhet är inte vänster och inte heller höger. De vill inte in i blockpolitiken utan vill driva en politik som bygger på deras visioner och värderingar.

E-post: info@enhet.se

Hemsidahttp://enhet.se 

Talespersoner 2018:

Anders Axner och Åsa Runander

      


Arkiv:

Språkrör 2014:
Agneta Oreheim               Annika Wesche                 Martin Larsson               Krister Segergren

agneta_Orenheim       krister_segergren