Politiska partier i Sverige

Välkommen till Politiska Partier.se!! Du har kommit till en sida där du hittar “svensk politik i fickformat”. Du kan dagligen läsa om politiska partier i tidningarna eller se dem bli intervjuade på TV-nyheterna. Ofta är bekrivningarna av partierna och deras politiska intentioner komplicerade. Orden är många och det är inte alltid enkelt att veta vad partierna egentligen står för.

På denna webbsida vill vi göra ett försök att på ett mycket kortfattat och enkelt sätt beskriva de politiska partierna i Sverige. Eftersom vi håller oss kort i presentationen är det naturligtvis så att all information inte finns med. Vi hoppas dock att kunna förmedla huvudidéerna bakom varje parti. Vill du ha en heltäckande beskrivning av respektive parti rekommenderar vi att du läser de partiprogram som du hittar på respektive parti’s webbsida. Presentationen av partierna sker i bokstavsordning. Först beskrivs de partier som idag finns i riksdagen. Därefter ges beskrivning av övriga partier. Vi ger också en kort bakgrund till Sveriges demokrati och vår rösträtt.

Välkommen till PolitiskaPartier.se! Politik på ett enklare sätt….

Valresultat 2022. Läs mer här

politiska partier