5. Vad är politik?

Vad är politik och var kommer ordet ifrån? Ordet politik betyder “det som rör staten”. Ordet politik härstammar från det grekiska ordet pólis (=stadsstat).Vi använder ordet politik för att beskriva det som rör vårt demokratiska styre. Politik handlar ofta om offentlig makt. Det står också för den process som styr vårt samhälle.

Sveriges grundlag bygger på parlamentarism. Läser man i Svenska Akademiens Ordbok så står det följande:

“Med ett parlamentariskt styrelsesätt .. förstås ett sådant, där regeringen för sin ämbetsutövning måste äga parlamentets förtroende.”

Det parlamentariska systemet innebär alltså att regeringen måste ha stöd i riksdagen (parlamentet) för att kunna styra. Alla politiker, också de i riksdagen, väljs av folket. Därför pratar vi ofta om att svenska politiker är folkvalda.

Men vad händer om regeringen inte får en majoritet i riksdagen? Detta hanteras på olika sätt i olika länder. I Sverige kan regeringen behålla makten så länge en majoritet av parlamentet inte aktivt motsätter sig detta vid en misstroendeomröstning. Detta innebär att vi i Sverige ibland har en s.k. minoritetsregering.

Visste du att…..

….ordet parlament betyder sammankomst eller strid.