4. Rösträtt och demokrati

Allmän rösträtt och demokrati

Vad är demokrati? Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder folkstyre. Den grekiska demokratin som tillämpades i Aten 400 år före Kristus var vad man kan kallade direkt demokrati. Folket samlades på en kulle och diskuterade de beslut som skulle fattas. Då fanns inga valda politiker som fattade besluten åt en.

 

Demokrati i Sverige?

Demokratin i Sverige är inte så gammal. 1892 fanns det 44 kommuner i Sverige där en person hade fler än hälften av alla rösterna i sin kommun. År 1908 representerade riksdagen enbart 10 procent av befolkningen. Det var enbart män med en årsinkomst på minst 800 kronor eller med mark till ett visst värde  som var röstberättigade.
 

När infördes allmän rösträtt?

Det var först 1911 som alla svenska män fick rösträtt i Sverige. Då tillkom en halv miljon väljare.

Kvinnor har genom tiderna, oavsett förmögenhet, inte fått rösta. Inte förrän efter den ryska revolutionen, 1921, fick alla svenska kvinnor rösträtt.

Det dröjde ända fram till 1945 innan allmän rösträtt infördes i Sverige. Då fick även de kvinnor och män som levde på fattigvård (dåtidens socialbidrag) eller som befann sig i personligt konkurstillstånd rösta i allmänna val. Sverige var därmed sist bland de nordiska länderna med att införa allmän rösträtt.

Svenska invandrare som valt att behålla sitt ursprungliga medborgarskap fick rösträtt till kommunal och landstingsval 1976. Kravet var att de varit bosatta i Sverige mer än tre år.

Demokrati idag?

Idag innebär vår demokrati att styret flyttats långt ifrån folkets direkta räckvidd. Man kan med ett visst fog undra om folkstyre är den korrekta benämningen…. Andelen “soffliggare” (de som väljer att ej rösta) blir allt större i Sverige. En del väljer också att delta i våra demokratiska val – men att rösta blankt.

Vi röstar fram de folkvalda var 4:e år. Det är en demokratisk rättighet att rösta. Väljer man att gå och rösta har man åtminstone någon möjlighet att påverka inriktningen på landets utveckling, även om den ibland kan synas liten. Låter man bli att rösta protesterar man mot systemet, men bidrar inte lika konstruktivt till den fortsatta utvecklingen i Sverige.

Politiken känns ibland avlägsen för oss människor. Vi sitter långt ifrån makten – men frågan är dock vad som är alternativet till nuvarande system? Visst är demokrati bättre än det system som rådde i Sverige fram till för mindre än hundra år sedan?

Demokrati bygger på möjligheten för alla att påverka – vi måste tro att det är möjligt för den lilla människan att påverka. Det är viktigt med delaktighet – för att kunna få en positiv utveckling och för att kunna bibehålla en positiv tro på framtiden!