Om oss

Vem står bakom Politiska Partier.se?

PolitiskaPartier.se är en politiskt oberoende internetsida som har som mål att tillhandahålla kortfattad, men saklig information. Sidan startades 2005.

Jag som driver PolitiskaPartier.se är egenföretagare som till största del arbetar som konsult. Bakgrunden till varför jag valde att göra en sida om politik är att jag personligen tycker att det kan vara svårt att greppa. Det är lätt att drunkna i de många frågeställningar som presenteras i media och som våra politiker lyfter fram i TV-debatter. Det är inte så konstigt att en viss förvirring ibland uppstår hos oss vanliga väljare.

Min utgångspunkt är att det är viktigt att så många som möjligt väljer att rösta. Genom att vi alla (eller nästan alla) deltar i våra allmänna val bidrar vi till att upprätthålla vår demokrati. Om valdeltagandet minskar alltför mycket finns en risk att avståndet mellan folket och våra folkvalda ökar och också att demokratin urholkas.

Man ska komma ihåg att demokratin är ganska ny i Sverige. Exempelvis har kvinnor inte haft rösträtt i mer än 93 år (sedan 1921) och våra fattigaste som fanns på institutioner fick rösträtt först år 1945. Vi har med andra ord enbart haft allmän rösträtt i 69 år här i Sverige. Vår demokrati är ny och faktiskt inte alldeles självklar – det är därför viktigt att värna om och att vara rädda om den!

Det vore kanske att ha övertro på min hemsidas genomslagskraft på Internet att tro min enkla hemsida skulle kunna påverka valdeltagandet. Min ambition får istället vara att kortfattat försöka förmedla de grundläggande värderingarna som finns i respektive parti. Det är trots allt dessa som man bör känna till när man väljer att rösta.

Informationen på denna hemsida är hämtad från respektive parti’s internetsida. Jag har under december 2005 delgivit respektive parti den text som jag använt. En del partier har återkommit med kommentarer och jag har korrigerat – andra har valt att ej återkomma. Jag tolkar detta som att man samtyckt om innehållet. Hade mitt material varit helt felaktigt utgår jag ifrån att man hade reagerat! Jag har senare uppdaterat informationen för att hålla den aktuell utifrån förändring av partiledare, språkrör, partier mm.

Min förhoppning är att PolitiskaPartier.se skall vara en politiskt oberoende internetsida som är kortfattad, men saklig. Jag hoppas att det framkommer när man besöker sidan. Vill också nämna att sidan inte bevakas på heltid utan uppdatering sker då tid finns till förfogande. Hittar du uppgifter som inte är aktuella på sidan är du naturligtvis välkommen att kontakt mig. Skicka ett mail!!

Tack för att ni besöker sidan Politiska Partier.se!

Vänliga hälsningar

P Vingestråhle

info@politiskapartier.se