6. EU-valet

eu-valet

RESULTAT EU-valet 2014:
S får 6 platser, M får 3 platser, MP får 3 platser, SD får 2 platser, FP får 2 platser, C får 1 plats, FI får 1 plats, KD får 1 plats och V får 1 plats.

——————

EU-valet genomförs var 5:e år. År 2014 ska medborgarna i alla EU-länder rösta fram EU:s 751 ledamöter.

Antal platser i EU-parlamentet
Sverige har 20 platser i parlamentet. Det är dessa 20 platser vi får möjlighet att rösta fram den 25 maj.

Jämfört med de större länderna i EU t.ex. Tyskland (96 platser), Frankrike (74), Italien (73), Storbritannien (73), Spanien (54) och Polen (51) så utgör Sverige en liten del.

Totalt finns 28 länder med i EU. 13 av dessa har fler platser i parlamentet än Sverige. Sverige är bara en liten del av parlamentet. Länder som Rumänien, Nederländerna, Grekland , Belgien, Portugal, Tjeckien och Ungern har mer att säga till om i EU än Sverige. Hur många platser ett land har i parlamentet beror på hur många medborgare respektive land har.

Partigrupper i EU-parlamentet
I EU-parlamentet finns olika partigrupper. De framröstade personerna sitter fördelade utifrån partigrupp i Bryssel. Vänsterpartier sitter till vänster – och högerpartier sitter till höger. De gröna och de liberala partierna sitter i mitten.

partigrupper_EU

Var sitter de svenska partierna?
Från vänster till höger är det följande partigrupper parlamentet:

Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (GUE/NGL)
Vänsterpartiet

Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater (S&D)
Socialdemokraterna

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen (G/EFA)
Miljöpartiet och Piratpartiet

Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa (Alde)
Folkpartiet och Centern

Europeiska folkpartiets grupp (EPP) – Den största partigruppen i EU-parlamentet.
Moderaterna och Kristdemokraterna
Gruppen Europeiska konservativa och reformister (ECR)
Inga svenska partier

Gruppen Frihet och demokrati i Europa (EFD)
Inga svenska partier

När vi röstar
EU-valet är fungerar i princip som ett vanligt riksdagsval. Det kommer hem en röstsedel i brevlådan. Vi väljer sedan själv vad vi vill rösta på.

För att komma in i EU-parlamentet måste ett parti få minst 4% av rösterna.

Valdeltagande och demokrati
Det är inte så stor andel av befolkningen som väljer att rösta i EU-valet. Kanske beror det på att man inte är intresserad, att man inte tycker om EU – eller att man tycker att det räcker med ett övergripande politiskt styre – det vi redan har i Sveriges riskdag.

1994, 1999 och 2004 hade Sverige ett valdeltagande på under 40% i EU-valet. Det är sämre än genomsnittet för EU. Det kan man tolka som att det finns ett visst ointresse för EU. 2009 ökade valdeltagandet i Sverige till 45% medan det i övriga EU-länder sjönk till 43%.

Det EU som är framröstat idag är med andra ord framröstat av mindre än 50% av de människor som bor här. Ändå stiftas fler och fler lagar i EU. Det är ett demokratiskt problem.

valdeltagande
EU-motstånd
Det finns många som tycker att EU är en överstatlig organisation som kostar mycket pengar. Det som från början var ett bra fredsprojekt som var tänkt att främja samverkan och öppenheten mellan länderna i Europa ses av många människor på ett annorlunda sätt när fler och fler lagar börjar stiftas i EU-parlamentet. Makten riskerar att flyttas från de egna länderna till EU-parlamentet. Alla gillar inte detta. De är därför emot EU.

eu-val


Vad vill de olika partierna i EU?
Det är svårt att enkelt summera vad de olika partierna vill i samband med EU-valet. Vilka partier som är för eller emot EU är dock möjligt att ta fram. Detta förändras dock över tid.

För EU:
-Folkpartiet – Vill stärka EU-samarbetet.
-Moderaterna
-Socialdemokraterna
-Feministiskt initiativ
-Miljöpartiet
-Kristdemokraterna – Vill begränsa EU:s makt. 
-Centerpartiet – Vill begränsa EU:s makt. Nej till euron.

EU-kritiska:
-Junilistan – Vill begränsa EU:s makt. Nej till euron.

Emot EU:
-Vänsterpartiet – Vill att Sverige lämnar EU på sikt
-Sverigedemokraterna – Vill begränsa EU:s makt.
-Partiet Enhet

Har inte tagit ställning:
-Piratpartiet – vill begränsa EU:s makt